Серед багатьох схем для купівлі житла в новобудові існує спосіб придбання житла у новобудові за допомогою участі у фонді фінансування будівництва. Ця схема характеризується чіткою регульваністю з боку держави, тому, не дуже поширена.

Законодавство про фонд фінансування будівництва

В Україні прийнято Закон “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю“. Цей Закон встановлює   загальні   принципи,   правові   та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб  в управління  з  метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами,  а також правові  засади  та  особливості випуску,  розміщення  та  обліку  сертифікатів  фондів  операцій з нерухомістю.

Участь у Фонді фінансування будівництва (ФФБ)У ньому визначено поняття фонду фінансування будівництва (ФФБ) – кошти,  передані  управителю ФФБ   в   управління,   які   використані  чи  будуть  використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів  про участь у ФФБ.

Для того, щоб вступити у фонд фінансування будівництва потрібно укласти договір про участь у Фонді фінансування будівництва. Таким чином, основними документами, котрі регулюють взаємодію клієнта та забудовника при будівництві за рахунок коштів ФФБ є вище згаданий договір про участь у Фонді фінансування будівництва та правила фонду фінансування будівництва.

Правила ФФБ визначають: процедуру створення та вид фонду; порядок взаємодії забудовника, довіретеря та управителя фонду; порядок управління майном; особливості управління майном; порядок використання та залучення коштів у фонд; порядок укладення договорів про участь у ФФБ; взаємодія управителя, довірителя і забудовника після введення об’єкта в експлуатацію; порядок та умови припинення ФФБ тощо.

Управління фондом фінансування будівництва

Фонд фінансування будівництва є складною структурою, де взаємодіють три основні суб’єкти:

  • управитель
  • забудовник
  • довіритель

Управителем у даному договорі може бути виключно фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах  установників  управління  майном  і здійснює управління залученими  коштами.

Забудовником може бути будь-яке підприємство, яке здійснює будівництво об’єкта та володіє всіма дозвільними документами для спорудження об’єкту будівництва. Між забудовником та управителем укладається договір, який регулює взаємовідносини управителя із забудовником щодо організації спорудження об’єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об’єктів інвестування установникам управління майном.

Інсує два види ФФБ – вид А та вид Б. Різниця між цими видами ФФБ полягає в розподілі відповідальності та обов’язків у процесі виконанні будівництва.

Повноваження

 Вид А

 Вид Б

Встановлення ціни об’єкту будівництва

 Забудовник

 Управитель

Визначення характеристик, якості та комфорту об’єкта будівництва

 Забудовник

 Управитель

 Особа, що несе ризики за недостатність коштів для завершення будівництва

 Забудовник

 Управитель

 Фінансування будівництва, за рахунок коштів ФФБ

 Управитель

 Управитель

 Своєчасність введення об’єкта в експлуатацію

 Забудовник

 Забудовник

У зв’язку з тим, що забудовниками бувають лише товариства, що безпосередньо спеціалізуються на будівництві, а управителями лише банки та фінансові установи, що жодним чином не пов’язані з будівництвом, то в Україні практикують створення ФФБ типу А. ФФБ типу А є більш ризикове для покупця, у звязку з тим, що ризики за недостатність коштів несе забудовник, в якого кошти обмежені залученими у фонд та статутним капіталом. Управитель у свою чергу, несе відповідальність всіма наявними коштами, а законом встановлений мінімум для фінансових установ у розмірі мільйон євро.

Запис на консультацію

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)