Оскарження дій ДФС та податкові спори

Податкові спори та оскарження дій ДФС (державної фіскальної служби) може виникнути тоді коли підприємство не погоджується з висновком державної фіскальної служби щодо нарахуваня чи донарахування податків.

Навіть грамотний і досвідчений бухгалтер не може бути гарантією того, що у фірми ніколи не виникне податкового спору. Процес взаємодії з податковими органами настільки складний і неоднозначний, що його можна порівняти з ситуацією на дорозі. Навіть якщо ви будете дотримуватися всіх правил, все одно ніхто не зможе гарантувати Вам, що у Вас не вріжеться інший автомобіль або пішохід несподівано не з’явиться на дорозі. Аналогічно не можна заперечувати можливість помилки, або неправомірних дій податкових служб.

Порядок оскарження дій ДФС

Не так давно, ДФС України відповіла, який порядок оскарження платниками податків дій посадових осіб контролюючих органів. Зупинюс лише на положеннях, які стосуються оскарження дій ДФС, зокрема:

 • згідно з абзацом четвертим п. 2 розд. ІІ Порядку розгляду звернень та особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2015 № 271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 484/26929 (далі – Порядок), визначено, що скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб
 • Пунктом 4 розд. ІІ Порядку визначено, що звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою під час особистого прийому) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства України (у тому числі під час особистого прийому). Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подаються їх законними представниками.
 • Відповідно до п. 5 розд. ІІ Порядку звернення громадян мають бути оформлені відповідно до вимог ст. 5 Закону № 393. У зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати.
 • Письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, зі змісту яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними. Звернення, оформлене без дотримання вимог ст. 5 Закону № 393, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня надходження, крім випадків, передбачених частиною першою ст. 7 Закону № 393. Копія такого звернення та другий примірник роз’яснення залишаються у справі підрозділу із роботи зі зверненнями громадян (п. 12 розд. ІІ Порядку).
 • Анонімні звернення розгляду не підлягають (крім анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України ”Про запобігання корупції”). Анонімні звернення після реєстрації доводяться до відома керівників структурних підрозділів відповідно до їх функціональних повноважень. Оригінал або копія анонімного звернення разом із другим примірником роз’яснення підшиваються до справи (п. 16 розд. ІІ порядку).
 • Забороняється направляти скарги громадян на розгляд тим органам чи посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються (п. 4 розд. ІІІ Порядку).
 • Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції органу ДФС, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення роз’яснюється порядок вирішення таких питань (п.5 розд. ІІІ Порядку).
 • Початком строку розгляду звернення вважається день його реєстрації в органах ДФС, а закінченням – день направлення відповіді заявнику (п. 10 розд. ІІІ Порядку).

Оскарження дій ДФС в суді

оскарження дій ДФСОдночасно слід зазначити, що оскаржуються дії ДФС відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV із змінами та доповненнями до адміністративного суду.

Враховуючи все вищенаведене, ми приходимо до висновку, що для насписання скарги на дії чи бездіяльність органів ДФС потрібно витратити чимало часу, при цьому, далеко не всі підприємці мають можливість утримувати в своєму штаті юриста, що спеціалізується саме на податкових суперечках. Відповідно, потрібно звертатися до сторонніх фахівців: до тих, хто має значний досвід оскарження дій ДФС та знайомий не тільки з податковим законодавством, а й із судовою практикою. У даному випадку, Адвокатське Бюро “Кульчицький та Партнери”, яке спеціалізується на податкових спорах Вам неодмінно допоможе.

Однією з найбільш важливих і складних проблем при оскарженні дій ДФС, можна назвати податкові перевірки, так як підприємці та працівники не завжди знають, як треба себе поводити, що потрібно вимагати від податкових органів, і які в цих органів є права. У даному випадку, юрист може допомогти як на етапі перевірки, так і при нейтралізації негативних наслідків, що виникають у разі виявлення будь-яких помилок або упущень. Адвокат перевірить правомірність податкової перевірки, законність дій податкових органів, і їх подальших рішень.

Ще однією поширеною проблемою можуть стати податкові спори з ПДВ. Правила повернення ПДВ мають особливу специфіку, оскільки сперечатися доводиться не зі звичайною юридичною особою, а з податковим органом. У переважній більшості випадків податкові служби не визнають заявлені вимоги платників податків, тому, їх рішення доводиться оскаржувати у вищестоящих органах і в судовому порядку.

Причин для оскарження дій ДФС може бути безліч, адже, оплата податків – основний обов’язок будь-якого підприємця, а у зв’язку з тим, що податковий кодекс та інші нормативно-правові акти постійно змінюються та доповнюються, даний обов’язок досить складно виконувати. Помилки виникають і у підприємців, і у співробітників податкових органів. При цьому жодна сторона свою помилку не визнає. Тому, податковий спір найкраще вирішувати за допомогою адвоката, і в судовому порядку.

У разі виникнення податкового спору адвокат:

 • Проконсультує по суті вашого запитання, оцінить ймовірність позитивного вирішення конфлікту, дасть ряд порад щодо дій, які необхідно зробити в першу чергу;
 • Проаналізує документи, підготує доказову базу для оскарження дій ДФС;
 • Складе заяви чи скарги до вищестоящого органу або до суду;
 • Здійснить захист інтересів клієнта в суді на всіх стадіях процесу.
 • Допоможе в процесі виконавчого провадження.

Звернутися за допомогою до адвоката у Львові можна на будь-якій стадії податкового спору. Зв’яжіться з нами, і досвідчений адвокат зробить все можливе для швидкого та ефективного вирішення Вашої проблеми.

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)