Оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку

Реалії українського судочинства такі, що ухвалене судом першої інстанції рішення є лише першим етапом на шляху до вирішення спору. Доволі часто сторони звертаються до суду апеляційної, а згодом і до касаційної інстанції. Причини для оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку різні: допущення помилок при ухваленні рішення, затягування судового процесу, низька довіра до судової системи і т.д. У будь-якому випадку можливість опротестувати судове рішення гарантована Конституцією України і надає можливість відновити порушені права і інтереси людини, які охороняються законом.

План дій: оскарження рішення суду в апеляційному та касаційному порядку

Загалом, оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку не відрізняється залежно від виду судочинства, хоча кожна із процедур має свої особливості. Незалежно від виду судочинства, при поданні апеляційної чи касаційної скарги необхідно дотримуватись наступних правил:

Скарга повинна бути подана уповноваженою на це особою.

У першу чергу виникає питання: хто має право на оскарження рішення? ЦПК України доволі розмито підходить до вирішення цього питання. Цілком зрозуміло, що таким правом наділені учасники справи. Проте, крім них оскаржувати рішення суду можуть також особи, які не брали участі у справі, але тільки в тому разі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси або обов’язки.

Аналогічно врегулювано дане питання у ГПК України, КАС України. У кримінальному судочинстві встановлено чітко визначений перелік осіб, які можуть оскаржити рішення (ст.393,425 КПК України).

Куди подавати скаргу?

Оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядкуНовелою змін до ЦПК України 2017 року є те, що апеляційну скаргу необхідно подавати безпосередньо в апеляційний суд. Однак, до часу початку роботи ЄСІТС скарги подаються через суди першої інстанції.

Також дещо спрощено порядок подання самої скарги в адміністративному судочинстві. Тепер не потрібно надсилати скаргу в суд першої інстанції, а її копію одночасно направляти в апеляційний суд, достатньо подати тільки до апеляційної інстанції.

Проте, що стосується кримінальних справ, на судові рішення(вироки), ухвалені судом першої інстанції скарги подаються через суд, який ухвалив рішення, а касаційні скарги – безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Не пропустити строк оскарження.

Строки відведені на опротестування рішень дещо відрізняються в залежності від виду судочинства.

Так для цивільного такий строк встановлено 30 днів з моменту проголошення рішення (або його вручення). Протягом цього ж терміну апелянт може змінити чи доповнити свої вимоги.

У господарському судочинстві встановлено коротший строк на подання скарги (як апеляційної, так і касаційної), а саме 20 днів.

Змінами до КАС України від грудня 2017 року збільшено строки для опротестування рішень. Тепер, як і в цивільному судочинстві, строк для подання скарги становить 30 днів (крім справ передбачених главою 11 КАС України).

Для кримінальних справ апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом 30 днів з дня їх проголошення, касаційна – впродовж 3 місяців.

Долучити необхідні додатки до скарги.

Крім власне самої скарги та правильного обґрунтування своїх вимог, важливе значення має і її належне оформлення.

Оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядкуСлід пам’ятати, що до апеляційної скарги потрібно долучити її копії та додатків до неї навіть у випадку, якщо Ви були звільненні від подання копій позовної заяви при розгляді у суді першої інстанції.

На противагу цивільному судочинству, де до скарги необхідно долучити копії для інших учасників, у господарському судочинстві апелянт повинен самостійно надіслати їм копії скарги і подати в суд докази надсилання. При цьому ГПК України усунув дискусії щодо того, що саме може виступати підтвердженням надсилання і прямо передбачив, що документи мають бути надіслані листом з описом вкладення.

У разі, якщо скарга подається представником, до неї необхідно долучити документи, які підтверджують його повноваження. Крім цього, до скарги долучаються документи, що підтверджують сплату судового збору.

Якщо у Вас є докази, які можуть підтвердити дату отримання рішення суду, їх також необхідно долучити до скарги.

Чітко сформувати свої вимоги на етапі подання скарги.

Вже на етапі подання скарги має бути чітка стратегія та сформована доказова база, для аргументації своєї правової позиції в суді. Під час розгляду справи у Вас вже не буде можливості змінити чи доповнити свої вимоги. Враховуючи обмежений час відведений на підготовку та подання скарги, обґрунтування своєї позиції та незаконності рішення суду є ключовими для подальшого перегляду справи.

Позитивним для сторін є встановлення строку впродовж якого повинна бути розглянути справа. Так, строк для розгляду апеляційної скарги становить 60 днів із дня постановлення ухвали про відкриття провадження. При цьому розгляд відбуватиметься за правилами спрощеного позовного провадження.

Однак, попри законодавчо визначений строк розгляду справи, на практиці суди часто його затягують. Найчастіше це відбувається саме з судом касаційної інстанції. В першу чергу це пов’язано із великою кількістю справ. Тому, при поданні касаційної скарги потрібно стисло та чітко сформувати свої вимоги.

Оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку – короткий графічний підсумок

Оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку

Оскарження рішень суду має багато нюансів та підводних каменів. З 1 січня 2018 року виключно адвокати можуть представляти інтереси осіб в апеляційних судах (так само як і в касаційній інстанції). Адвокати Адвокатського бюро «Кульчицький та Партнери» нададуть кваліфіковану правничу допомогу з метою захисту Ваших інтересів в суді.

Замовити