Підвищення кваліфікації адвокатаПідвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової
спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у
чинному законодавстві та практиці його застосування.

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації адвокатів України (затверджено рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 85)

Відповідно до даного ПОРЯДКУ адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах щодо підвищення кваліфікації та сертифікати про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами, інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання та не менше року після його закінчення. Отже:

Підвищення кваліфікації адвоката  у 2013р.

 Підвищення кваліфікації адвоката  у 2014р.

Підвищення кваліфікації у 2015р.