Позбавлення права користування житлом в суді

Позбавлення права користування житлом в суді

Останнім часом актуальним питанням є отримання субсидій та інших пільг на житло, передбачених чинним законодавством. Проте, реєстрація у житлі інших членів сім’ї, які виїхали на постійне місце проживання закордон, неможливість чи небажання добровільно знятись осіб з реєстрації може унеможливити їх отримання. Також, проживання колишніх членів сім’ї (наприклад, колишнє подружжя, яке проживає на одній житловій площі) може спричинювати виникнення конфліктів. Нерідко, між самими родичами виникають спори, які в подальшому унеможливлюють спільне проживання в одній квартирі чи будинку. Чи можна в такому випадку вимагати позбавлення права користування житлом в суді?

Чим регулюються питання вирішення спорів щодо права користування житлом?

Право користування житлом являє собою можливість використовувати, експлуатувати майно, отримувати від нього корисні властивості, його споживання.

Ст. 47 Конституції України гарантує, що ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Якщо житло є приватизованим (також у випадку використання житла за договором оренди) то спірні питання вирішуються на підставі цивільного законодавства. Якщо житло державне або комунальне то Житловим кодексом Української РСР (далі – ЖК УРСР).

Не проживання у житлі понад строк, вказаний у законі.

Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) передбачено втрату права на користування житлом, у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин більше ніж один рік

ЖК УРСР визначив, що строк зберігання жилого приміщення при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім’ї становить до шести місяців. Якщо існують поважні причини, то цей термін може бути продовженим.

Час обраховується від того дня, коли особа залишила приміщення. Однак, цей строк може бути перерваним, наприклад у випадку повернення особи.

Не проживання у житлі без поважних причин.

Суд зобов’язаний встановити причини, через які особа не проживала у житлі. До поважних відносять причини, передбачені ЖК УРСР. Наприклад: призов, взяття під варту, арешт, лікування, тимчасовий виїзд у зв’язку з навчанням, роботою та ін. Хоча перелік причин є визначеним у кодексі, однак суд у окремих випадках може визначити і інші причини поважними. А згодом врахувати їх при прийнятті відповідного рішення.

Суд може відмовити у задоволенні позовних вимог, якщо:

  • судом не встановлено поважних причин, з яких відповідач був відсутнім у спірному житлі;
  • у випадку встановлення на вхідних дверях квартири нових замків;
  • вчинення інших неправомірних дій (погрози, фізичне насильство тощо), які унеможливлюють входження та перебування у житловому приміщенні.

Важливо! Позбавлення права користування житлом слід відрізняти від позову про усунення перешкод у користуванні правом власності (ст.391 ЦК України). Усунення перешкод у користуванні житлом передбачає звернення до суду на момент, коли громадянин уже не є членом його сім’ї, (наприклад розірвання шлюбу) але продовжує проживати у квартирі.

Проблеми, що виникають під час судового розгляду.

На практиці, суд часто відмовляє, повертає або залишає без руху позов щодо позбавлення права користування житлом.

Основні причини:

  • необґрунтування підстав для позбавлення права користування житлом;
  • ненадання відповідних підтверджуючих документів та доказів;
  • подання заяви особою, яка не має відповідного права;
  • подання заяви без додержання загальних вимог пред’явлення позову, викладених у ст.ст. 119, 120 ЦПК України.

Позбавлення права користування житлом в судовому порядкуОкрім того, заявник помилково, не розуміючи різниці між заявою про позбавлення права користування житлом та заявою про усунення перешкод у користуванні правом власності, може звернутись не з тією заявою до суду. Відповідно, суд відмовляє у такому позові.

Бувають випадки, суди допускають типові помилки у вирішенні справ, що спричиняє звернення заявника до вищих судових інстанцій, затягування часу, додаткове витрачання коштів, нерви та сили заявників.

Адвокати АБ «Кульчицький та партнери» можуть допомогти з написанням позовної заяви, підготовці та зборі доказів, та захисті Ваших законних прав та інтересів у судовому процесі з даного питання.

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)