Представництво адвокатом в суді

Представництво адвокатом в суді інтересів позивача та відповідача полягає у захисті їх прав. Зокрема, підготовка та подання позовної заяви, заперечення проти позозу, зустрічного позову до суду, різноманітних клопотань та пояснень.

Позовна заява – це документ оформлений відповідно до норм чинного законодавства, який подається до суду позивачем (представником позивача) до відповідача, та який містить певні вимоги майнового або немайнового характеру до відповідача та прохання до суду задовольнити ці вимоги.

Якщо декілька років тому представництво адвокатом в суді використовувалось рідко, то з розвитком цивільно-правових відносин та законодавчої бази  усфері інституту адвокатури все більше українці приходять до вірного переконання, що судової справою потрібно займатись професійно, або не займатись взагалі. Як показує практика, у більшості випадків, без звернення до адвоката у судовій справі – не обійтись. Тому, краще це зробити раніше, аніж потім виправляти допущені помилки.

Чинне законодавство містить перелік вимог щодо оформлення позовної заяви. Так, відповідно до ст.119 ЦПК України, позовна заява подається в письмовій формі та повинна містити:

 • найменування суду, до якого подається;
 • ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також їхніх представників (у разі подання позовної заяви представником), їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі;
 • зміст позовних вимог;
 • ціну позову щодо вимог майнового характеру;
 • виклад обставин, якими позивач обгрунтовує свої вимоги;
 • зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
 • перелік документів, що додаються до позовної заяви.

представництво адвокатом в суді Позовна заява підписується особою, яка її подає із зазначенням дати її подання.

Слід звернути уваги, що перед тим як подати позовну заяву, необхідно сплатити судовий збір, розмір якого залежить від змісту та суті позовних вимог.

Якщо суддя виявить, що подана позовна заява не відповідає вищезазначеним вимогам, то він залишає позовну заяву без руху, про що повідомляє позивача, та дає йому час для усунення недоліків.

Окрім цього, відповідно до ч.3 ст.121 ЦПК України, заява повертається у випадках, коли:

 1. позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;
 2. заяву подано недієздатною особою;
 3. заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 4. справа не підсудна цьому суду;
 5. подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом України.

Під час здійснення представництва інтересів клієнта в суді, якщо клієнт є відповідачам у справі, адвокат може розглянути можливість та до початку розгляду справи по суті – пред’явити зустрічний позов. Вимоги щодо оформлення зустрічного позову такі ж, як і вимоги до позовної заяви.

Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Ще одним із способів захисту відповідача від позовної заяви, окрім зустрічного позову, є заперечення проти позову.

Заперечення проти позову у письмовій формі подається суду після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви. У запереченні проти позову мають бути зазначені докази, що підтверджують ці заперечення.

Представництво адвокатом Ваших інтересів в суді необхідне навіть у простих на перший погляд справах, таких, які виїзд за кордон дитини без згоди батька, або стягнення аліментів. Саме у таких справах дкже легко припуститись банальної помилки, яка в подальшому може дуже дорого Вам коштувати.

У процесі розгляду та вирішення справи особи, які беруть участь у справі можуть подавати заяви, клопотання, які є необхідними для розгляду справи, доведення певних обставин справи.

представництво адвокатом в суді:

 • визначення підсудності для подання позовної заяви (визначення суду до якого, відповідно до вимого чинного законодавства, потрібно подати позовну заяву);
 • складення та подання позовної, зустрічного позову, заперечення проти позовної заяви;
 • підготовка заяв, клопотань під час розгляду справи по суті;
 • підготовка апеляційних та касаційних скарг на рішення та ухвали суду першої інстанції;
 • визначення суми для сплати судового збору та формування квитанції на оплату судового збору;
 • участь у судових засіданнях.

Дізнатись про вартість послуг

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)