Представництво потерпілих у кримінальних справах

У кримінальному провадженні адвокат – представник у кримінальній справі. Він наділений не тільки функціями захисту прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи виправданого, а й функцією представництва потерпілого, правової допомоги свідку.

Представництво прав потерпілих у кримінальних справах полягає у дотриманні їхніх, насамперед, законних інтересів, а також контроль за процесом розслідування та притягнення винного до відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.55 Кримінально-процесуального кодексу України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Потерпілим може бути і юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Потерпілим може бути також особа, якій злочином було завдано певної шкоди, але яка не є заявником. Тобто, така особа подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого після того, як провадження було вже розпочате.

Права та обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 02.07.2004 року №13 «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» особа, якій злочином заподіяно шкоду і яка пред’явила вимогу про її відшкодування, визнається одночасно потерпілим та цивільним позивачем. Така особа наділена усіма правами як потерпілого, так і цивільного позивача.

Слід зазначити, що потерпілий бере участь у судовому засіданні як сторона обвинувачення і користується рівними з іншими учасниками судочинства правами та свободою в наданні і дослідженні доказів та доведення їх переконливості.

 Одне з прав потерпілого, яке зазначене у ст.56 КПК України, є право мати представника. Вважаю, що представник у кримінальній справітаке право слід використовувати завжди, навіть, якщо Ви потерпілий. Адже, в кримінальних справах нерідко до потерпілого застосовуються погрози, насильство чи інші протиправні дії з метою відмовитись від давання показань.

Бувають також випадки, коли потерпілий не хоче давати показання проти підозрюваного, обвинуваченого з власної волі, а слідчий чи інша уповноважена на це посадова особа примушують дати такі показання з метою закриття кримінальної справи.

Не скориставшись правом на адвоката (адже, представником у кримінальній справі може бути особа, яка в кримінальному провадженні може бути захисником, тобто – адвокат) потерпілі, через недостатню правову обізнаність, можуть не досягти бажаного, очікуваного результату у вирішенні справи.

Щоб вберегти себе від таких протиправних дій (чи, навпаки, бездіяльності) зі сторони органів досудового слідства та зі сторони підозрюваного, обвинуваченого, а також для досягнення очікуваного та (на скільки це можливо) швидкого вирішення кримінальної справи, краще відразу звернутися за допомогою до адвоката.

 Представник у кримінальній справі забезпечить Вам:

  • ознайомлення та вивчення адвокатом матеріалів кримінальної справи;
  • підготовка усіх необхідних процесуальних документів (у тому числі заяви про вчинення злочину із кримінально-правовою кваліфікацією (оцінкою) вчиненого злочину);
  • оскарження дій чи бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді, у разі виникнення такої необхідності;
  • підготовка свідків з боку обвинувачення;
  • представництво інтересів цивільного позивача, у разі пред’явлення цивільного позову у кримінальному провадженні;
  • консультації та захист прав і законних інтересів потерпілого при укладенні угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим;
  • клопотання про застосування заходів безпеки для потерпілого та його близьких родичів, при необхідності.

Дізнатись про вартість послуг

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)