Згідно ст. 15 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Таким чином, призив до армії після 27 років на строкову службу неможливий, проте є певні нюанси.

Призив під час мобілізації

Проте, навіть якщо вас не зможуть призвати на строкову службу, то згідно роз’яснення Міністерства оборони України, вас можуть призвати під час мобілізації. Призову під час мобілізації підлягають військовозобов’язані, які:

 • є громадянами України;
 • мають вік від 20 до 60 років;
 • перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах;
 • визнані військово-лікарськими комісіями придатними для проходження військової служби за станом здоров’я;
 • проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності;
 • не проходили військової служби але відповідно до освіти або спеціальності отримали відповіді військово-облікові спеціальності;
 • не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Таким чином, мобілізувати можуть майже будь-яку особу чоловічої статі, якщо Президент України видасть наказ про мобілізацію наступної хвилі і будуть співпадати всі вище перелічені критерії.

Відстрочка від призову

Призив до армії після 27 роківВарто знати, що згідно ст. 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” встановлені підстави для відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами та за бажанням надається призовникам. Тобто, лише за вашою заявою вам буде надана відстрочка, якщо ж підстава для відстрочки є, але ви всеодно бажаєте пройти строкову військову службу – ви маєте таке право.

Підстави для відстрочки:

 • Призовник має непрацездатних батька/матір чи одинокого непрацездатного батька/матір, або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних утримучачів;
 • Призовник має неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших утримувачів, окрім призовника;
 • Призовник має одинокого батька/матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
 • Призовник має дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері;
 • Призовник має двох і більше дітей;
 • Призовник має дружину-інваліда;
 • Призовник має вагітну дружину.
 • Призовник є з числа дітей-сиріт, або дітей позбавлених батьківського піклування;
 • Якщо призову підлягає одночасно кілька синів, відстрочка надається одному з синів, до звільнення від служби іншого;
 • За станом здоров’я надають відстрочку до одного року, до проходження наступної медичної комісії;
 • Відстрочка для навчання; (у професійно-технічних навчальних закладах до 21-го року; у вищих навчальних закладах для здобуття першої вищої освіти; в інтернатурі, аспіратурні, докторандурі з/без відриву від виробництва, на час навчання закордоном(у разі порушення виключення з навчального закладу – вістрочка втрачається, навиіть в разі поновлення, проте в разі отримання академічної відпустки за станом здоров’я чи сімейними обставинами право на відстрочку не втрачається));

Відстрочка за місцем роботи:

 • Армія після досягнення 27 роківвчителям загальноосвітніх навчальних закладів – на весь період їх роботи;
 • лікарям у сільській місцевості;
 • священнослужителям, котрі займають посаду в релігійних організаціях;
 • сільским, селищним, міським головам – на строк виконання ними повноважень;
 • особам, які мають науковий ступінь та працюють на посаді за спеціальністю;
 • поліцейським.

Звільнення від призову

Від призову на строкову службу можуть бути звільнені особи чоловічої статі, коли в Україні діє мирний час. Серед підстав в законі визначено, що від призову на строкову службу звільняються особи:

 • які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)