Розробка договору – популярна юридична послуга

Юридичні послуга – розробка договору полягає у підготовці конкретного виду договору, який буде відповідати побажанням сторін договору та вимогам чинного законодавства.

Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення певних прав та обов’язків. Тобто така домовленість повинна породжувати обумовлені договором юридичні наслідки для однієї із сторін (односторонній договір) або для усіх осіб (багатосторонній договір).

Договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбаченому законом порядку і формі досягнуто домовленість (угоду) щодо всіх його істотних умов (умов, які є обов’язковими для певного виду договору).

Проте, в окремих випадках для виникнення договірних зобов’язань недостатньо одного факту укладення договору. Наприклад, сторони можуть передбачити виникнення прав та обов’язків в залежності від обставиини, щодо якої не відомо з’явиться вона чи ні.

Договір не просто формує права сторін та правила користування цими правами, а й безперервно впливає на правовідносини, що виникли на його підставі.

Важливо, щоб договір відповідав усім вимогам чинного законодавства, щодо його оформлення, наявності істотних умов договору, наявності типових умов та ін.

Не потрібно забувати, що не всі договори, які підписані та засвідченні печаткою певної юридичної чи фізичної особи є дійсними. Для окремих видів договорів обов’язковим є нотаріальне посвідчення, державна реєстрація. Недодержання цієї вимоги тягне за собою недійсність договору (нікчемний правочин).

Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.

У Постанові Пленуму Вищого господарського суду України №11 від 29.05.13р. «Про деякі розробка договору питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» зазначено, що необхідно з урахуванням приписів статті 215 ЦК України та статті 207 ГК України розмежовувати види недійсності правочинів, а саме: нікчемні правочини, недійсність яких встановлена законом (наприклад, частина перша статті 220, частина друга статті 228 ЦК України, частина друга статті 207 ГК України), і оспорювані, які можуть бути визнані недійсними лише в судовому порядку за позовом однієї з сторін, іншої заінтересованої особи, прокурора (зокрема, частина перша статті 227, частина перша статті 229, частина перша статті 230, частина перша статті 232 ЦК України, частина перша статті 207 ГК України).

За змістом ч.2 ст. 215 ЦК України нікчемний правочин, на відміну від оспорюваного, є недійсним незалежно від наявності чи відсутності відповідного рішення суду. Проте, це не виключає можливості подання та задоволення позову про визнання нікчемного правочину (господарського договору) недійсним.

Сторони нікчемного правочину не зобов’язані виконувати його умови (навіть, якщо суд не визнав його недійсним).

Нікчемний правочин або правочин визнаний судом недійсний, вважається таким з моменту його вчинення (ч. 1 ст. 236 ЦК України).

Відповідно до ч.1  ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, встановлених ч.1-3, 5, 6 ст. 203 ЦК України, в момент вчинення правочину.

Не укладеними є договори, в яких відсутні передбачені законом умови, які є необхідними для їх укладення, а саме: не досягнуто згоди за всіма існотними для даного договору умовами; не отримано акцепт (відповіді) стороною, яка направила оферту (пропозицію); не передано майно, якщо, відповідно до законодавства, необхідна його передача; не здійснено державну реєстрацію або нотаріальне посвідчення, необхідні для його вчинення, тощо.

Сама лише відсутність у договорі тієї чи іншої істотної умови може свідчити про його неукладення, а не про недійсність (якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством).

Розробка договору. Етапи:

  • ознайомлення з побажаннями та застереженнями клієнта щодо умов договору;
  • юридична консультація щодо майбутнього проекту договору;
  • юридичний аналіз договору (вже існуючого) та внесення до нього змін (в разі потреби);
  • створення додаткових угод у разі необхідності;
  • юридичний аналіз договорів на предмет відповідності чинному законодавству;
  • розробка договору.

Замовити договір

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)