Встановлення факту прийняття спадщини

Встановлення факту прийняття спадщини є необхідним, коли спадкоємці не вчасно звернулись до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Така ситуація викликає багато проблем у майбутньому. Якщо встановлений Цивільним кодексом України шестимісячний строк для прийняття спадщини був пропущений, то ви ризикуєте залишитися без спадкового майна. Не завжди причини пропуску строку є поважними, тому відновити термін шляхом звернення до суду не завжди є можливим. Єдиним виходом з такої неприємної ситуації буде звернення до суду із заявою про встановлення факту прийняття спадщини. Без допомоги кваліфікованого адвоката по спадкових справах складно правильно скласти заяву і представляти інтереси в суді.

Фактичне прийняття спадщини

прийняття спадщиниКрім звернення до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини, прийняти її можна і фактично. Наприклад, почати користуватися майном спадкодавця, оплачувати послуги з утримання такого майна. Всі ці обставини необхідно правильно довести в судовому процесі.

Для того, щоб спадкоємець вважався таким, що прийняв спадщину, самого факту спільного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини недостатньо. Необхідно, щоб таке проживання було постійним.

Перелік документів та інших доказів, які дозволяють визначити постійність проживання, містяться у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Згідно з цим Порядком, доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем можуть бути:

  • довідка житлово-експлуатаційної організації, або правління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець безпосередньо перед смертю спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем;
  • копія рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту своєчасного прийняття спадщини;
  • реєстраційний запис у паспорті спадкоємця або в будинковій книзі, який свідчить про те, що спадкоємець постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, та інші документи, що підтверджують факт постійного проживання разом зі спадкодавцем.

Поняття “постійне проживання” не слід розуміти обмежено. Спадкоємець вважатиметься таким, що постійно проживав разом із спадкодавцем, і в тому випадку, коли за певний, навіть значний, час до настання смерті спадкодавця він відбув з місця проживання спадкодавця у довготривале відрядження, з якого повернувся після закінчення строку для прийняття спадщини. Незважаючи на те, що такий спадкоємець жодних дій для прийняття спадщини не здійснював або навіть не знав про сам факт її відкриття, він вважатиметься таким, що прийняв її в силу норми ч. 3 ст. 1268 Цивільного Кодексу України.

Також, відповідно до Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 встановлення факту прийняття спадщини, то, враховуючи положення статей 1268, 1269 Цивільного кодексу, мова може йти лише про встановлення факту постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, якщо спадкові правовідносин виникли після набрання чинності Цивільного Кодексу України, тобто після 1 січня 2004 року. Якщо спадщина відкрилась до набрання чинності ЦК, судам слід враховувати, що ст. 549 ЦК УРСР було визначено перелік дій, які свідчать про прийняття спадщини – фактичний вступ у володіння та управління спадковим майном.

Докази прийняття спадщини

Як докази можуть бути використані свідчення свідків, квитанції, розписки і т.д. Конкретний перелік доказів визначається виходячи з особливостей кожної справи.

Варто додати, що згідно Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013  визначено, що при вирішенні спорів про спадкування, спадщина по яких відкрилась і була прийнята до 1 січня 2004 року, не допускається застосування судами норм ЦК 2003 року, а застосуванню підлягають норми законодавства, чинного на час відкриття спадщини, а саме ЦК УРСР.

Якщо факт прийняття спадщини буде встановлений в судовому порядку, то спадкоємець буде визнаний, як такий, що прийняв спадщину. Це дозволить без проблем оформити спадкове майно. Одночасно з вимогою про встановлення факту прийняття спадщини, суд може розглянути позовні вимоги про визнання права власності на спадкове майно. У кожному разі, для успішного завершення судового процесу необхідна правова допомога адвоката.

Позов про фактичне прийняття спадщини

Підсудність справ про спадкування визначається за правилами ст. 109 Цивільного процесуального Кодексу. Позови щодо права спадкування за загальними правилами підсудності подаються до суду за місцем проживання (знаходження) відповідача, за винятком позовів щодо нерухомого спадкового майна, які подаються до суду за місцезнаходженням цього майна. Відповідно до ч. 1 ст. 114 Цивільного процесуального Кодексу позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини. Згідно із ч. 3 ст. 114 Цивільного процесуального Кодексу позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, пред’являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини.

У позовах такого типу головне правильно сформулювати прохальну частину. Як свідчить судова практика, деякі особи подають заяву в порядку окремого провадження для встановлення юридично значимого факту, а саме, про встановлення фактичного проживання на час відкриття спадщини, а також дописують прохання факт про визнання спадщини, по факту суд ухвалює рішення тільки по першому проханні, а по другому відмовляє. Тому, варто позиватися у справах позовного провадження та формулювати прохальну частину таким чином: встановити факт прийняття спадщини після смерті відповідної особи, та зазначити дату смерті і майно, яке підлягає спадкуванню. Також варто прописати прохання про визнання права власності в порядку спадкування і описати майно, на яке визнати право власності.

Судова практика про встановлення факту прийняття спадщини

Послуги адвоката з питань встановлення факту прийняття спадщини:

  • Юридичні консультації з питань встановлення юридичного факту прийняття спадщини;
  • Написання заяв та позовних заяв, клопотань з питань встановлення факту прийняття спадщини;
  • Ведення справ про встановлення факту прийняття спадщини, визнання права власності в суді першої, апеляційної та касаційної інстанції.

Адвокат у Львові Олександр Сергійович Кульчицький готовий вам надати правову допомогу з питань прийняття спадщини.

Дізнатись про вартість

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)