Як виконати рішення суду

Після того, як суд прийняв рішення на Вашу користь, а ейфорія від усвідомлення того, що справу виграно вже пройшла, виникає практичне запитання, як виконати рішення суду?

Порядок виконання рішення суду регламентується Законом України “Про виконавче провадження” та Інструкцією з організації примусового виконання рішень.
Розпочати виконувати можна лише те рішення суду, яке вступило в законну силу.  Рішення суду вступає в законну силу, якщо його не було оскаржено до апеляційного суду, а якщо було оскаржено, то – в день  вирішення справи апеляційним судом.

Виконувати можна лише рішення, яке вступило в законну силу

Для того щоб розпочати виконувати рішення суду слід отримати виконавчого листа. З метою отримання виконавчого листа потрібно написати відповідну заяву до суду в який Ви подавали позовну заяву і де зберігається справа.

Вимоги до виконавчого листа

У виконавчому документі зазначаються (ст. 18 Закону України “Про виконавче провадження”):

 • назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;
 • дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача
 • та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб – платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;
 • резолютивна частина рішення;
 • дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;
 • строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.

У разі, якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.

Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення виконавчого документа гербовою печаткою є обов’язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов’язаний мати печатку із зображенням Державного Герба України.

Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів.

При отриманні виконавчого листа, зверніть увагу на наявність всіх  реквізитів, наприклад, у разі відсутності ідентифікаційного коду боржника, державний виконавець може відмвити у відкритті виконавчого провадження

Після отримання виконавчого листа, його необхідно подати разом із заявою про відкриття виконавчого провадження до відповідної виконавчої служби.

У заяві про відкриття виконавчого провадження, серед іншого, слід обов’язково вказати банківський рахунок на який Вам буде перераховано кошти стягнуті з боржника.

Виконання рішення суду здійснюється Державною виконавчою сужбою за місцем проживання, реєстрації боржника, або за місцем знаходження майна боржника

Після того, як Ви подали заяву про відкриття провадження, виконання рішення суду є у компетенції державного виконавця, до якого потрапить Ваша заява та виконавчий лист.

Рекомендую встановити особистий контакт з вказаним державним виконавцем та періодично цікавитись, які дії вчинив державний виконавець для виконання рішення суду.

Які дії має право вчиняти державний виконавець для виконання рішення суду?

Закон України “Про виконавче провадження” наділив державного виконавця широким колом повноважень, які останній має використовувати для захисту майнових інтересів стягувача. Отже, з метою виконання рішення суду державний виконавець має право:

 • одержувати безоплатно від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому числі конфіденційну;
 • безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, у разі необхідності примусово відкривати та опечатувати такі приміщення і сховища;
 • накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;
 • накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають на рахунках і вкладах у банках, інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;
 • звертатися до суду з поданням про розшук боржника – фізичної особи або дитини чи про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника – фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання;
 • у процесі виконання рішень за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника – фізичної особи, особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути стягнення;
 • у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України – до виконання зобов’язань за рішенням;
 • здійснювати інші повноваження, передбачені Законом України “Про виконавче провадження” та іншими законами.

Таким чином, якщо боржник має майно та офіційні доходи, то виконати рішення суду не складе великих труднощів для державного виконавця. Гірша ситуація, коли боржник не має зареєстрованого нерухомого або рухомого майна, а також немає офіційних доходів. У такому разі державному виконавцеві слід буде вживати додаткових заходів для виконання рішення суду, зокрема, відвідувати місце прописки боржника та описувати наявне там майно, а також отримувати інформацію з банківських установ, щодо наявних там депозитів боржника.

Як виключний спосіб виконання рішення суду використовується подання державного виконавця до суду про накладення заборони виїзду боржника за межі України.

Якщо рішення суду тривалий час не виконується, або Ви не знаєте як виконати рішення суду, зверніться до адвоката у Львові, який надасть вичерпну юридичну консультацію та у разі необхідності допоможе виконати рішення суду. 

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)