Злочини проти власності

Злочини проти власності є однією з найпоширеніших груп злочинних діянь, які посягають на одне з найцінніших соціальних благ – право власності.

Власність – це суспільні відносини, пов’язані з присвоєнням особою засобів і продуктів виробництва.

Право власності – це право особи на річ, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею. Право власності включає в себе право особи володіти, користуватися та розпоряджатися річчю чи майном, що належить цій особі.

Право власності захищається Конституцією України. В ст.41 Конституції України зазначено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а право приватної власності є непорушним.

Також право власності захищається Кримінальним кодексом України. Адже, відповідно до КК України, протиправне позбавлення особи права на власність карається законом. За вчинення злочину проти власності особа, яка його вчинила, притягується до кримінальної відповідальності.

Предметом злочинів проти власності є майно, яке має певну вартість і є чужим для винної особи. До такого майна слід віднести: рухомі та нерухомі речі, грошові кошти, цінні папери та ін., а також право на майно та дії майнового характеру, електрична та теплова енергія.

КК України містить декілька видів злочинів проти власності. До найпоширеніших з них належать: крадіжка (ст.185 КК України), грабіж (ст.186 КК України), розбій (ст.187 КК України), вимагання (ст.189 КК України), шахрайство (ст.190 КК України), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 КК України), умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК України), самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст.197-1 КК України) та інші.

Вказані вище злочини проти власності відрізняються між собою способом вчинення, а також метою  вчинення відповідного злочину.

Залежно від того, яким шляхом були вчинені злочини проти власності та від способу вчинення таких злочинів (тобто: з проникненням у житло чи без проникнення; із застосуванням насильства до потерпілого чи без застосування насильства; злочин вчинений групою осіб чи однією особою; чи завдана шкода у великих чи особливо великих розмірах тощо), вид і міра покарання винного буде посилюватися.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009 р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності» Розмір майна, яким заволоділа винна особа в результаті вчинення відповідного злочину, визначається лише вартістю цього майна, яка виражається у грошовій оцінці. Вартість викраденого майна визначається за роздрібними (закупівельними) цінами, що існували на момент вчинення злочину, а розмір відшкодування завданих злочином збитків – за відповідними цінами на час вирішення справи в суді. За відсутності зазначених цін на майно, його вартість може бути визначено шляхом проведення відповідної експертизи.

Слід зазначити, що злочинне викрадення чужого майна слід відрізняти від такого адміністративного правопорушення, як дрібне викрадення чужого майна (ст.51 КУпАП). Різниця між ними полягає у вартості викраденого майна.

Відповідно до ч.3 ст.51 КУпАП, викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

В п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 зазначено, що для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

В підпункті 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України вказано, що податкова соціальна пільга дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до ст.7 Закону України “Про Державний бюджет на 2017 рік” з 1 січня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1600 грн.

Враховуючи вищезазначене, можна розрахувати податкову соціальну пільгу, яка дорівнює 800 грн. (50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Отже, викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 160 грн 00 коп (0,2 від 50% 1600 грн). Якщо вартість викраденого майна перевищує 160 грн, за таке правопорушення настає кримінальна відповідальність.

Послуги Адвокатського Бюро:

  • вивчення матеріалів кримінального провадження;
  • юридична оцінка та кримінально-правова кваліфікація вчиненого злочину проти власності;
  • юридичний супровід проведення відповідної експертизи для визначення вартості викраденого майна;
  • захист підозрюваного, обвинуваченого у кримінальній справі;
  • представництво потерпілого у кримінальному провадженні;
  • надання юридичної допомоги особі, якій злочином проти власності завдано майнової шкоди;
  • підготовка позовної заяви про відшкодування збитків заподіяних злочином проти власності та представництво інтересів цивільного позивача в кримінальному провадженні.
Дізнатись про вартість послуг

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)