Зміна істотних умов праці на митниці (відео)

Вам цікаво, як відбувається процес зміни істотних умов праці на українськиій митниці?

А так:

13.07.2016р. заступник начальника відділу Львівської митниці ДФС провів збори. На зборах, він повідомив працівників митниці про зміну істотних умов оплати праці.

Як можна буде побачити на відео нижче, працівникам митниці не роз’яснено в чому саме будуть полягати зміни умов оплати їхньої праці. Вказаний процес вже суперечить чинному законодавству.

Процес зміни істотних умов праці на Львівській митниці

фото державного службовця митниці

фото державного службовця митниці

Не повірите, випадково взяв участь у зборах працівників Львівської митниці, що на Костюшка, 1 у м. Львові.

Зйомка проводилась після отримання інформації від особи, яка їх проводила про те, що вказані збори є відкритими.  Можливо цією особою був заступник начальника відділу УОМКтО Львівської митниці ДФС – Острук Сергій Геннадійович. Однак, при пошуку його зображення в мережі-інтернет Гугл видає ось це фото державного службовця, але ця особа, не схожа на пана Острука.

Картина, яка вимальовується:

  • на митниці відбуваються зміни істотних умов праці. Від цього процесу, як ми можемо бачити на відео, працівники явно не в захваті;
  • раніше такі зміни теж були і, як правило, працівників просто ставили перед фактом;
  • на зборах відсутні офіційні представники профспілки митниці.

На даний час, “Профспілка працівників митних органів України” це стратегічно важливий для країни інструмент, який дозволяє державі “затикати рота” величезній кількості державних слжбовців. Інформації про її діяльність, склад, повноваження, заходи практично не знайдеш. Профспілка одного з найбільших державних органів – повністю закрита від громадськості та своїх учасників, якими рахуються тисячі працівників митниці.

Чи законними є зміни істотних умов праці на митниці?

будівля Львівської митниці на Костюшка 1

будівля Львівської митниці на Костюшка 1

Якщо все відбувається без згоди профспілки то питання законності змін в оплаті праці виникає саме по собі. Тому, заглянувши в закамарки своєї пам’яті за допомогою “новітніх технологій” Ваші увазі пропоную ознайомитись із витягом з Постанови Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України від 4 липня 2012 р. де сказано, що відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП України у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Таким чином, зміна істотних умов праці може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці (Постанова ВСУ від 04.07.2012р.

Що охоплює поняття «зміни в організації виробництва і праці»?

Свого часу цю прогалину спробував заповнити ВСУ. Так, у п. 10 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 роз’яснено, що зміни в організації виробництва і праці — це раціоналізація робочих місць, запровадження нових форм організації праці, в тому числі запровадження бригадної форми організації праці замість індивідуа­льної і, навпаки, впровадження передових методів, технологій тощо. Зазначу також, що п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП дає підстави вважати змінами в організації виробництва і праці також реорганізацію або перепрофілювання підприємства, установи, організації.

У доповнення до цього висновку Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ улисті від 27.09.2012 р. № 10-1389/0/4-12 уточнив: зміна істотних умов праці, зокрема зменшення заробітної плати, може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці, а не лише повідомлення працівника в установлений законом строк.

 Зміни в організації виробництва і праці це:

  1. Раціоналізація робочих місць, запровадження нових форм організації праці, в тому числі запровадження бригадної форми організації праці замість індивідуа­льної і, навпаки, впровадження передових методів, технологій тощо.  
  2. Реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації.

Згода профспілки на зміну істотних умов праці.

Пунктом 4 статті 97 Кодексу Законів про працю чітко визначено, що власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з  питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.

Таким чином, на мою думку, на вказаному засіданні мав бути присутній представник профспілки, який би мав продемонструвати працівникам висновок, або рішення, прийнятий профспілкою організацією щодо надання згоди на зміну істотних умов оплати праці.

Крім усього іншого, у даному висновку слід було зазначити мотиви прийняття такого рішення, а також, сомо собою, мати протокол засідання і надати його на ознайомлення громадськості шляхом відтворення на власному сайті в мережі Інтернет.

Після перегляду цього відео, напрошуються прості висновки. До тих пір, поки люди будуть себе зневажати і не вимагати прозорості та вікритості прийняття рішень, які стосуються в першу чергу їх особисто, до того, часу їх будуть стригти як овець і нав’язувати їм чужу волю.

Запам’ятайте! Якщо Вас поперджають про зміну істотних умов праці з порушеннями – це є підставою для оскарження таких змін в суді.

За правовою допомогою у питаннях трудового законодавства, слід звертатись в Адвокатське Бюро “Кульчицький та Парнери”, де Вам нададуть кваліфіковану юридичну допомогу, в тому числі, у разі зміни істотних умов праці та з інших питань трудового законодавства.

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)