Право на спадкування мають особи за законом, або особи, що визначені у заповіті. У випадку, якщо заповіт відсутній, визнаний недійсним, спадщину неприйнято або є відмова від спадщини за заповітом, а також якщо заповіт не охоплює все майно – то право на спадкування отримують спадкоємці за законом в порядку черговості. У Цивільному Кодексі України є Книга шоста, котра посвячена правовому регулюванні спадкування в Україні.

Існує 5 черг спадкування, які закріплені у статтях 1261-1265 Цивільного Кодексу України. Наступна черга спадкоємців за законом одержить право на спадкування тільки в тому випадку, якщо попередня черга відсутня, усунена від спадкування, відмовилась від спадкування, або не прийняла спадщини.

Строки на прийняття спадщини

Для того щоб прийняти спадщину Цивільний Кодекс України у 1270 статті встановив строк у шість місяців, котрий починається з часу відкриття спадщини. У 1220 статті Цивільного Кодексу визначено, що часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

Якщо спадкоємець протягом цього строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

Продовження строку на прийняття спадщини

Прийняття спадщиниУ випадку, якщо спадщина вважається такою, що не прийняти у зв’язку з закінченням строку для її прийняття – цей строк можна поновити. Для цього потрібна письмова згода всіх спадкоємців, які прийняли спадщину вчасно. Якщо буде наявна згода всіх спадкоємців, тоді спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини може подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

Проте, що робити, коли згоду получити неможливо і інші спадкоємці чинять супротив? Закон у такому випадку стоїть на стороні особи, яка пропустила строк на прийняття спадщини. Статус особи, що пропустила строк не прирівнюється до статусу особи, що відмовилася від спадщини. Саме тому, у статті 1272 Цивільно Кодексу України вказано, що за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Логічним буде питання, які причини вважати поважними. Законодавство Україне не містить переліку поважних причин, а тому суд у кожному випадку окремо оцінює поважність чи не поважність причини. Але, до прикладу, згідно Постанові Верховного Суду України від 14 вересня 2016 року виключено одну з поважних причин для прийняття спадщини. Так, Верховний Суд України вважає, що незнання про смерть родича не є підставою для подання заяви про надання додаткового строку для прийняття спадщини.

Підстави для продовження строку прийняття спадщини

Підстави для продовження строку на прийняття спадщиниВиходячи з трактування 1272 статті Цивільного Кодексу України поважна причина для пропущення
строку прийняття спадщини має бути об’єктивною, непереборною і складати істотні труднощі для спадкоємця для прийняття спадщини. Отже, ці правила застосовуються у випадку, коли: спадкоємці мали перешкоди для подання заяви на прийняття спадщини; ці обставини визнаються судом поважними. Узагальнивши судову практику судів про розгляд справ про продовження строку для прийняття спадщини можна зробити висновок, що в основному, поважними вважаються такі причини:

  • тривала хвороба спадкоємця;
  • умови праці, що пов’язані з тривалим закордонним відрядженням;
  • перебування на службі у складі Збройних Сил України;
  • перебування за кордоном, що пов’язане з неможливістю покинути країну перебування, до прикладу, ув’язнення.

Однозначно можна відповісти, які підстави точно не будуть вважатися поважними, у разі неприйняття спадщини у визначений законом строк:

  • юридична неграмотність та необізнаність;
  • подання заяви про прийняття спадщини не за місцем її відкриття, а за місцем проживання спадкоємця;
  • короткотривала хвороба;
  • надмірна зайнятість на роботі;
  • тяжкий матеріальний стан;
  • незнання про смерть спадкодавця.

Судова практика у справах про продовження строку на прийняття спадщини

close

Рекомендуємо звернутися до АБ “Кульчицький та Партнери”, де проаналізують Вашу справу. У зв’язку з неоднозначністю трактування поняття “поважні причини” варто звернутися до кваліфікованих правників, які нададуть консультацію про те, чи зможете Ви отримати додатковий строк для прийняття спадщини.

Дізнатись про вартість

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)