Позбавлення батьківських прав батька (матері)

Сьогодні часто трапляються випадки, коли одного з батьків, або ж і взагалі обох позбавляють батьківських прав, внаслідок чого дитина може залишитися сиротою. Проте, трапляються і такі ситуації, коли один з батьків принижує, б’є дитину, або ж взагалі не бере участь у вихованні. В такому випадку таку особу потрібно позбавляти батьківських прав. Проте, така категорія справ надзвичайно складна, оскільки потребує звернення до суду та залучення органу опіки і піклування. У зв’язку з цим самотужки впоратися з такою категорією справ складно, тому варто звернутися до адвоката у Львові – Кульчицького Олександра Сергійовича, який надасть кваліфіковану правову допомогу у вирішенні Вашої справи.

Підстави для позбавлення батьківських прав передбачені у ст. 64 Сімейного Кодексу України, де вказано, що мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 • жорстоко поводяться з дитиною;
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Варто відзначити, що мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав 2, 4 та 5, лише у разі досягнення ними повноліття.

Найчастіше батьківських прав позбавляють у зв’язку з ухиленям від виконання своїх обов’язків по вихованні дитини. Перелік цих обов’язків закріплений у ст. 150 Сімейного Кодексу України. Серед них закріплені, зокрема, такі:

 • Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
 • Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
 • Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.
 • Батьки зобов’язані поважати дитину.
 • Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.
 • Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
 • Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

У п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав” Верховний суд дає більш ширше тлумачення ст. 150 Сімейного Кодексу України. А саме, ухилення батьків від виконання батьківського обов’язку має місце коли вони не забезпечують:

 • необхідного харчування;
 • медичного догляду;
 • лікування дитини,  що негативно впливає на її фізичний розвиток як  складову виховання;
 • не спілкуються з дитиною в обсязі,  необхідному для її нормального  самоусвідомлення;
 • не  надають  дитині   доступу   до культурних та інших духовних цінностей;
 • не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних  норм  моралі;
 • не  виявляють  інтересу   до   її внутрішнього  світу;
 • не  створюють умов для отримання нею освіти.

Зазначені фактори,  як кожен окремо,  так і  в  сукупності,  можна розцінювати  як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Процедура позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських правЗ точки зору судової практики, а саме Постанови Пленуму Верховного Суду “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав” – позбавлення батьківських прав (тобто прав на виховання дитини, захист її інтересів, на відібрання дитини в інших осіб, які незаконно її утримують, та  ін.), що надані батькам до досягнення дитиною повноліття і ґрунтуються на факті спорідненості з нею, є крайнім заходом  впливу на осіб, які  не виконують батьківських обов’язків, а тому питання про його застосування слід вирішувати лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, зокрема ставлення батьків до дітей. Особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини,  яка не досягла вісімнадцяти років і тільки з підстав, передбачених ст. 164 Сімейним Кодексом України (підстави наведено вище).

close

У справах цієї категорії складна доказова база. Фахівці АБ “Кульчицький та Партнери” проаналізують Вашу справу та допоможуть кваліфіковано побудувати доказову базу для доведення всіх фактичних обставин справи.

Обставини, які слід довести для позбавлення батьківських прав:

 • батько або мати не спілкується з дитиною та не проявляє ініціативи у такому спілкуванні.
 • батько або мати не бере участі у навчанні дитини – не відвідує школу, не допомагає у підготовці дитини до школи, не відвідує шкільні заходи за участю дитини тощо.
 • Батько або мати не бере участі у позашкільному розвитку дитини – не пропонує гуртки, на які дитина може ходити, не водить дитину на гуртки, на які дитина вже записана, не відвідує заходи, організовані гуртками за участю дитини тощо
 • батько або мати не турбується про стан здоров’я дитини – під час хвороби не відвідував дитину, не цікавиться станом її здоров’я, не оплачує рахунки із медичних закладів.
  Перешкоджає у здійсненні можливості відвідування дитиною інших країн для її духовного, внутрішнього розвитку і розширення світогляду.
 • Не сплачує кошти на утримання дитини, чим фактично не виконує обов’язку із забезпечення дитини належним харчуванням, одягом тощо.

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

Негаторний позовПозовну заяву необхідно починати писати з шапки, де визначається в який суд подається відповідна заява, хто позивач та відповідач. Для того, аби визначити в який суд подати справу необхідно встановити підсудність. Справа про усунення перешкод в користуванні майна є справою позовного прлвадження і повинна розглядатися за правилами загальної підсудності. Це означає, що заяву потрібно подавати у суд за місцем проживання, або перебування відповідача. Після цього описується ім’я місце проживання позивача та відповідача.

у ст. 41 Конституції України, а також у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, закріплються принцип непорушності права приватної власності, котрий визначає непорушне право особи на безперешкодне володіння, користування, розпорядження своїм майном та на власний розсуд вчиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Також дані принципи закріплено і у Цивільному Кодексі України, а саме у стаття 316, 317, 319 та 321. На всі ці приписи варто посилатися у позовної заяві, для більш правомірного обгрунтування своїх вимог. Крім того, стаття 391 Цивільного Кодексу України передбачає, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Не менш важливою частиною позовної заяви є прохальна частина, оскільки саме від цього суд відштовхується, приймаючи рішення у справі. У прохальній частині варто вказати, що ви бажаєте усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні власністю особи, котра зазначена у свідоцтві про право власності, та визначити адресу ділянки, на якій чиняться перешкоди у користуванні. Крім того, варто зазначити, що судові витрати стягнути з відповідача. Саме це забезпечить Вас, у разі ухвалення судового рішення на Вашу користь від судових витрат.

До позовної заяви обов’язково варто докласти квитанцію про сплату судового сбору, який у даній категорії справ складає 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. Без оплати судового збору суд вправі залишити вашу позовну заяву без розгляду.

close

Провідні фахівці АБ “Кульчицький та Партнери” проаналізують Вашу справу та допоможуть кваліфіковано побудувати доказову базу і сформують позовну заяву.

До позової додаються:

 • копія свідоцтва про одруження батьків дитини;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • документи, які свідчать про наявність обставин для позбавлення батьківських прав;
 • висновок органу опіки і піклування;
 • копія позовної заяв;

Після чого позовна заява підписується, проставляється дата складення і подається до відповідного суду.

Судова практика про позбавлення батьківських прав

Щоб виграти справи потрібно не тільки добре володіти чинним законодавством і довести фактичні обставини справи, а й варто ознайомитися з судовою практикою. Наводимо декілька судових рішень:

Зрозуміло, що справи даної категорії складні, та потребують знання не лише законодавства, а й практики їх вирішення. Фахівці Адвокатського Бюро “Кульчицький та Партнери” завдяки власному досвіду нададуть кваліфіковану правову допомогу та допоможуть вирішити Вашу справу.

Дізнатись про вартість

About Олександр Кульчицький

Адвокат, керуючий Адвокатського бюро Кульчицький та Партнери (м. Львів)