стажування в адвоката ЛьвівСтажування в адвоката є обов’язковою передумовою для отримання адвокатського свідоцтва, особою, яка воліє стати адвокатом.

До стажування в адвоката допускаються особи, які успішно здали кваліфікаційний іспит та отримали відповідне свідоцтво про складення іспиту.

Пройти стажування в адвоката можна протягом трьох років після складення адвокатського іспиту, тобто, лише протягом дії свідоцтва про складення адвокатського іспиту.

Для того, щоб пройти стажування, слід звернутись із письмовою заявою у відповідну раду адвокатів регіону. До заяви додається:

  • Оригінал свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту;
  • Копія трудової книжки (виписка з трудової книжки, якщо претендент здійснював трудову діяльність, а в разі її відсутності – довідка з останнього місця роботи із зазначенням підстав припинення трудової діяльності), послужного списку, іншого документа, встановленої форми, який посвідчує трудову діяльність особи;
  • Копія паспорта або іншого документа, що його замінює;
  • Довідка про відсутність судимості.

Стажування в адвоката здійснюється протягом шести місяців і обчислюються шляхом сумарного обліку робочого часу стажиста на виконання програми та плану стажування, який має становити не менше 550 годин.

Термін стажування обчислюється з дати надання стажистом направлення ради адвокатів регіону адвокату – керівнику стажування.

Особа, яка успішно склала кваліфікаційний іспит та має дійсне свідоцтво про його складення, має право звернутися до будь-якої ради адвокатів регіону із заявою про призначення стажування.

Інформацію про адвокатів включених до переліку керівників стажування можна переглянути в реєстрі адвокатів – керівників стажування на веб-сторінці Національної Асоціації Адвокатів України.

Стажисту на весь термін проходження стажування призначається один керівник стажуванням, що не позбавляє його права пройти стажування ще у двох адвокатів з іншої спеціалізації, за їх згодою, за умови, що відомості про них включені до Реєстру керівників стажування.

Якщо Ви не любите формального підходу до речей, а дійсно прагнете отримати практичні знання, то рекомендую Вам пройти стажування в Адвокатському Бюро “Кульчицький та Партнери” – ми гарантуємо Вам отримання практичного досвіду та здобуття навичок, які Вам обов’язково знадобляться у професійній діяльності. Крім того, після проходження стажування, кожен стажист, у разі отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, має шанс отримати пропозицію щодо подальшої співпраці та працевлаштування в Адвокатському Бюро “Кульчицький та Партнери”.

У разі, якщо Ви вирішили проходити стажування в Адвокатському Бюро “Кульчицький та Партнери” зверніться до нас. Наші контакти.

стажування в адвоката

Програма проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та інші документи щодо стажування в адвоката.